Jakie są koszty platformy B2B? Aktualizacja 2024!

Koszty Uruchomienia Platformy B2B w 2024 roku

W 2022 roku koszty uruchomienia platformy B2B oscylowały w granicach 45-60 tysięcy złotych, a proces wdrożenia trwał od 4 do 8 tygodni. Koszty te zależały od zakresu projektowania wizualnego, parametryzacji platformy, migracji danych oraz integracji z istniejącymi systemami wewnątrz firmy (ERP, WMS, CRM, PIM).

W 2024 roku, koszty uruchomienia platformy B2B wzrosły, biorąc pod uwagę inflację oraz rosnące koszty technologii i usług IT. Obecnie przewidywany koszt uruchomienia nowoczesnej platformy B2B wynosi od 60 do 120 tysięcy złotych. Proces wdrożenia trwa od 6 do 12 tygodni, zależnie od skomplikowania projektu, aktualnego obłożenia zespołów wdrożeniowych SOHO oraz specyficznych potrzeb klienta.

Firmy, które zrozumiały potencjał sprzedaży hybrydowej, czyli połączenia możliwości tradycyjnych zespołów sprzedaży z internetowymi kanałami dystrybucji, wiedzą że odpowiednia platforma B2B jest skutecznym łącznikiem pomiędzy światem analogowym, a cyfrowym. Jednocześnie koszt uruchomienia nowoczesnej platformy B2B, która jest dodatkowym istotnym kanałem dystrybucji wciąż jest znacznie mniejszy niż roczny koszt utrzymania jednego handlowca. Biorąc pod uwagę, że platforma B2B to handlowiec, który pracuje przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu, a także realne wsparcie dla standaryzacji i centralizacji pracy całego zespołu sprzedaży wewnątrz firmy – koszt wciąż jest stosunkowo niski, choć wszystko zależy od punktu odniesienia i wielkości Twojej organizacji.

Więcej o korzyściach płynących z wykorzystania Platformy B2B pisaliśmy m.in. tutaj.

Z tego artykułu dowiesz się:

1. Jakie są możliwości platformy B2B?
2. Jakie są przykłady jej wykorzystania w zależności od funkcji pełnionej w firmie?
3. Jaką ewolucję przeszły platformy B2B w ostatnich latach?
4. Jakie są dokładne koszty wdrożenia platformy B2B?
5. Jakie są koszty rozwoju oraz jej utrzymania?

Możliwości platformy B2B

Zakres możliwości wykorzystania platformy B2B jest coraz szerszy. Wynika to z faktu, że nowoczesny system sprzedaży staje się niezbędnym narzędziem każdej firmy produkcyjnej, dystrybucyjnej i handlowej. Możliwość cyfryzacji złożonych procesów, odciążenia handlowców od bieżącej obsługi zamówień, a także udogodnienia oferowane przez platformy zakupowe dla klientów Twojej firmy to kierunek niezbędny w cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.

Podstawowe możliwości platformy B2B wykorzystywane przez klientów zaraz po wdrożeniu systemu

 • Standaryzacja ofertowania przez zespoły handlowe;
 • Automatyzacja zamówień stałych klientów;
 • Łatwiejsze dotarcie do nowych klientów;
 • Wykorzystanie nowoczesnych działań online marketingowych;
 • Efektywny pomiar realizowanych działań marketingowych i sprzedażowych;
 • Wzrost retencji klientów (w tym automatyczne odzyskiwanie porzuconych koszyków);
 • Wzrost wartości zamówień (w tym automatyczny cross-/up-selling, mechanizmy follow-up itp.);
 • Cyfryzacja kluczowych procesów wewnątrz firmy jak np. zwroty, reklamacje czy obieg dokumentów;
 • A także poprawę istotnych wskaźników tj.: jakość pracy BOK, poprawa szybkości komunikacji z klientami, poszerzenie kanałów kontaktu z klientami itd.

Wykorzystanie platformy B2B w zależności od pełnionej funkcji w firmie

1. Dyrektor handlowy – zamiast stale nadzorować zadania handlowców obserwuje wyznaczone im cele (miesięczne lub kwartalne) oraz postęp ich realizacji. Ma stały wgląd w działania handlowców oraz klientów na platformie, widzi utracone sprzedaże czy zainteresowanie użytkowników ofertą na platformie. Zdobycie wszystkich tych danych w sposób analogowy byłoby bardzo czasochłonne, rozproszone w wielu systemach, a nierzadko też niemożliwe.

2. Zespół sprzedawców, który dotychczas zajmował się przygotowywaniem ofert i wysyłaniem ich mailem lub tworzeniem prezentacji dla klientów teraz otrzymuje prosty sposób na szybkie i powtarzalne ofertowanie klientów – metoda sprawna i przejrzysta jak stworzenie koszyka produktów i/lub usług w sklepie internetowym.

3. Klient – otrzymuje ofertę w postaci koszyka, z którego szybko może złożyć zamówienie na platformie B2B. Oferta zawiera indywidualnie przyznany rabat lub bazuje na utworzonym wcześniej cenniku/kontrakcie klienta. Potwierdzenie zamówienia z otrzymanej oferty oznacza zatwierdzenie warunków handlowych dla danej transakcji.

4. Nowoczesny sprzedawca (NBM, Content Manager lub Marketingowiec) – wspiera sprzedaż i marketing tworząc specjalistyczny content na platformie B2B. Dobry content generuje ruch organiczny z wyszukiwarki, buduje autorytet sprzedawcy, a przede wszystkim pracuje bez przerwy przez wiele lat, dopóki temat jest aktualny i interesujący dla grupy docelowej.

Dobrze wykonana praca nowoczesnego sprzedawcy jest dostrzegana przez wielu potencjalnych klientów, co zgodnie z zyskującym na znaczeniu trendem sprzedaży jeden do wielu jest kluczowym działaniem zespołów sprzedażowo-marketingowych w nowoczesnej firmie handlowej.

Powyższe korzyści oraz znacznie więcej oferuje platforma SOHO B2B, która wspiera wejście firmy tradycyjnej w świat cyfrowy, zapewniając przewidywalność, powtarzalność, mierzalność działań oraz automatyzację procesów.

Ewolucja we wdrożeniach platform B2B

W swojej historii realizowaliśmy platformy B2B szyte na miarę, poprzedzone dogłębną analizą przedwdrożeniową, kilkudniowymi warsztatami u klienta i stworzoną na tej podstawie kilkuset stronicową specyfikacją. Takie projekty trwały bardzo długo (min. 6 miesięcy, a w praktyce 12 miesięcy i dłużej), kosztowały powyżej 0,5 mln zł i rzadko zakończone były pełnym sukcesem (trudność realizacji takich projektów potwierdzają też liczne raporty np. Stadnish Group Chaos Report).

W skrócie problemy przy długotrwałych projektach realizowanych kaskadowo wynikają przede wszystkim z dużej dynamiki rynku cyfrowego, czyli zmieniających się uwarunkowań rynkowych, prób natychmiastowego reagowania na zmiany, a także rotacji kluczowych osób w firmach interesariuszy projektu.

Więcej o trudnościach z realizacją projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania pisaliśmy tutaj.

W związku z tym po kilkunastu latach realizacji złożonych projektów e-commerce w podejściu waterfall (obszerna specyfikacja i szycie platformy B2B na miarę) ustandaryzowaliśmy proces wdrożenia platformy B2B, który znacząco ograniczył koszty i skrócił czas od momentu podpisania umowy do uruchomienia projektu do 10 tygodni, a przede wszystkim – zawsze kończy się sukcesem.

100% projektów uruchomionych w zgodzie z SOHO.Concept działa i rozwija się na rynku.

Więcej o wypracowanym przez nas modelu SOHO.Concept związanym ze sprawnym i tanim wytwarzaniem oprogramowania, a w szczególności szybkim uruchamianiem platform B2B można przeczytać tutaj.

Dokładny koszt wdrożenia platformy B2B

W II kwartale 2024 roku koszty uruchomienia platformy B2B, która spełnia 80-90% wymagań wszystkich klientów kształtują się w przedziale od 60 do 120 tysięcy zł. Uruchomienie następuje w czasie od 6 do 12 tygodni, a czas i koszty zależne są przede wszystkim od:

 • zakresu projektowania wizualnego platformy;
 • zakresu parametryzacji platformy przed uruchomieniem;
 • ewentualnej migracji i zakresu migracji danych ze starszych systemów;
 • dodatkowych prac integracyjnych z oprogramowaniem działającym już wewnątrz firmy klienta (system ERP, WMS, CRM, PIM lub inne).

Następnie po uruchomieniu przechodzimy w tryb utrzymania i rozwoju systemu, który jest niezbędny w każdej rozwijającej się firmie. Realizujemy to w ramach ustandaryzowanych pakietów wsparcia i rozwoju SOHO B2B.

Ewentualne koszty dodatkowe

W ramach SOHO B2B dostarczamy też rozbudowane moduły systemu, które realizują bardziej złożone modele biznesowe niż sprzedaż B2B, są to m.in.:

 • Moduł marketplace – rozwiązanie wspiera liderów rynku konsolidujących swoje branże udostępniając cyfrowy kanał sprzedaży dla sieci handlowych lub podmiotów indywidualnych. Oprogramowanie oferuje możliwość wprowadzenia oferty innych dostawców na platformę i udostępnienie im panelu do zarządzania ofertą i zamówieniami (np. model biznesowy Allegro).
 • Omnichannel – rozwiązanie wspiera firmy handlowe łączące sprzedaż online i offline tworząc most pomiędzy tradycyjnymi i cyfrowymi kanałami sprzedaży. Oprogramowanie oferuje wsparcie dla wielu punktów sprzedaży, wielu magazynów, geolokalizację dla klientów i inne niezbędne w omnichannel funkcjonalności (np. model biznesowy Castorama).
 • Multistore – rozwiązanie wspiera wiele kanałów sprzedaży online na różnych rynkach, w różnych różnych językach pod różnymi domenami. Oprogramowanie pozwala na zarządzanie wszystkimi rynkami i ofertą z poziomu jednego centralnego systemu zarządzania oferując różne metody płatności, dostaw, a także zróżnicowane ceny i asortyment w różnych krajach lub tzw. sklepach satelitarnych (np. model biznesowy TZMO).

W przypadku dostarczenia oprogramowania dla powyższych modeli biznesowych zmienia się koszt uruchomienia, czas wdrożenia, a także zakres i koszt utrzymania i rozwoju systemów.

Koszty utrzymania i rozwoju platformy B2B

Koszty pakietów wsparcia zaczynają się od 3700 zł miesięcznie. Łączny koszt uruchomienia oraz utrzymania i rozwoju platformy B2B przez rok to znacznie mniej niż zatrudnienie jednego specjalisty wewnątrz firmy. A przykładowy koszt utrzymania gwarantuje m.in.:

 • wsparcie opiekuna klienta po stronie SOHO
 • dostęp do zespołu ekspertów w zakresie e-commerce, analityki, online marketingu, IT
 • w razie potrzeby sesje strategiczne i analityczne dla biznesu.
 • godziny pracy zespołu developerów i PM w zależności od wybranego pakietu wsparcia
 • niezawodną infrastrukturę serwerową – chmura AWS (ang. Amazon Web Services)
 • SLA (szybkie reakcje na każde zgłoszenie klienta oraz stała dostępność systemu gwarantowane umową)
 • narzędzia monitorujące stabilność systemu, ewentualne ataki zewnętrzne (np. ddos, boty itp.)
 • narzędzia monitorujące wydajność systemu, logujące prace w systemie, wskazujące ewentualne wąski gardła i automatyczne testy ścieżek krytycznych platformy

Zatem w zależności od punktu odniesienia i oczekiwań stawianych platformie B2B koszt może być rozpatrywany jako:

 1. Mały – gdy zestawimy go przykładowo z kosztami solidnego SLA w typowym Software House, który zwykle jest wyższy niż cały pakiet korzyści w SOHO wraz z infrastrukturą serwerową i godzinami wsparcia zespołu specjalistów
 2. Średni – gdy zestawimy koszt z zatrudnieniem jednego specjalisty IT wewnątrz firmy. Koszt utrzymania platformy SOHO stanowi ułamek etatu specjalisty, a daje dostęp do ekspertów o szerokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w różnych projektach
 3. Duży – gdy punktem odniesienia jest typowy sklep internetowy kupowany w abonamencie za kilkaset złotych

Warto wspomnieć, że koszty platformy B2B zależą nie tylko od dostarczanej technologii, ale również od:

 • stażu, który firma wytwarzająca oprogramowania ma na rynku
 • tego czy firma dostarcza platformę B2B łącznie z kompleksowym projektowaniem graficznym wzbogaconym o RWD
 • znajomości poszczególnych branż i wiedzy, jak sprzedawać w nich więcej, szybciej i częściej

W SOHO wierzymy, że dostarczenie nowoczesnej platformy B2B to tylko część sukcesu – pozostała część to trafne rekomendacje, wsparcie w przechodzeniu kolejnych poziomów wzrostu e-commerce B2B, sprawne i bezbłędne reagowanie na zgłoszenia i nieustanne wypatrywanie trendów marketingowo-sprzedażowych oraz gotowość na ich implementację i stałą zmianę.

Podsumowanie

Uruchomienie nowoczesnej i sprawdzonej wielokrotnie w praktyce platformy B2B to mniej niż koszt jednego etatu specjalisty IT lub handlowca wewnątrz firmy w skali roku, mniej niż otwarcie jednego punktu sprzedaży, a w perspektywie długoterminowej to inwestycja o najwyższej stopie zwrotu. Potwierdzają to Case Studies nasi klienci, a także fakt, że nieprzerwanie od 2007 roku dostarczamy zaawansowane platformy e-commerce B2B średnim i dużym firmom w Polsce.

Jeśli chcesz skalkulować realne ROI dla Twojej inwestycji w platformę B2B to chętnie przedstawię Ci zweryfikowany wielokrotnie kalkulator zwrotu z inwestycji. Napisz do mnie na [email protected] lub zadzwoń 607626368, aby porozmawiać o szczegółach.

NAJNOWSZE NA BLOGU

Newsletter Sprzedaż w B2B

Warstwa 1@2x
Warstwa 1@2x

Porozmawiajmy!

O TWOJEJ FIRMIE W PRZYSZŁOŚCI

Pracujemy dla małych, średnich i dużych firm. Wspieramy ewolucję Twojego biznesu naszym oprogramowaniem i znajomością wielu rynków. Zostaw kontakt i umówmy się na rozmowę.