Proces wdrożenia e-commerce – jak wygląda?

Proces wdrożenia e-commerce. Z tego artykułu dowiesz się więcej o procesie wdrożenia e-commerce, m.in.:

 • Jak wygląda wzorcowy proces wdrożenia e-commerce
 • Jak realizujemy wdrożenia w SOHOshop
 • Na jakie pytania warto odpowiedzieć sobie przed wdrożeniem e-commerce
 • Jaki jest cykl życia sklepu internetowego

Wzorcowy proces wdrożenia e-commerce

Wdrożenie e-commerce powinno uwzględniać poziom wiedzy wszystkich interesariuszy projektu. Jeśli w firmie posiadamy kompetencje z zakresu e-commerce, np. zatrudniono dyrektora e-commerce lub project managera z doświadczeniem wyniesionym z innych projektów, może on nadzorować pracę software house.

W przeciwnym wypadku warto rozważyć zatrudnienie zewnętrznego konsultanta, który ma za sobą wiele realizacji w różnych branżach i z ramienia klienta będzie prowadził projekt wdrożenia e-commerce.

Posiadając odpowiedni zespół i zrozumienie własnych potrzeb związanych z oprogramowaniem należy przejść następujący proces składający się z 10 etapów:

#1 Audyt przedwdrożeniowy i analiza potrzeb

Wspólnie z klientem zdefiniować cele i wymagania stawiane przed rynkiem online.

Oprogramowanie powinno być wpisane w strategię firmy, a zebrane dane o rynku, klientach i konkurencji powinno pomóc w doborze technologii, która pozwoli zyskać realną przewagę w tej części rynku.

#2 Makietowanie – prototypowanie

Zaprojektować proste makiety systemu online zaczynając od kartki papieru, a w miarę możliwości kończąc na interaktywnym schemacie gotowym do testów z użytkownikami.

Na tym etapie powinna też powstać krótka dokumentacja na bazie user story w konstrukcji: “Jako … chcę … więc/aby …”, np. “Jako klient chcę dodać produkt do listy życzeń, więc klikam w ikonę serduszka”.

Na tym etapie planujemy też architekturę informacji zgodną z możliwościami marketingowo-sprzedażowymi, oferowanym asortymentem i charakterem firmy.

#3 Badania z użytkownikami

Po zaprojektowaniu makiet warto przeprowadzić proste badania zadaniowe z grupą docelową. W tym celu należy zrekrutować potencjalnych klientów lub odwiedzić zaufanych beta testerów i zwalidować newralgiczne punkty zaprojektowanego systemu z realnymi oczekiwaniami użytkowników.

Ten proces pozwala wyeliminować ponad 90% błędów, dostosować system do potrzeb kluczowych odbiorców oraz dopracować prototyp przed przejściem do kolejnego etapu prac.

#4 Projektowanie graficzne

Następnie na bazie danych zebranych w czasie testów z użytkownikami należy wprowadzić niezbędne zmiany i przystąpić do realizacji projektów graficznych. Na tym etapie powstają też zwykle dodatkowe wersje projektu w zależności od punktu wyjścia – w ostatnim czasie głównie mobile first – powstają wszystkie podstrony serwisu, projekty RWD lub PWA, szablony wiadomości transakcyjnych oraz pierwsze kreacje reklamowe.

#5 Wdrożenie w ramy wybranego frameworka

Front-end developer rozpoczyna od cięcia i kodowania projektów tworząc szablon platformy
e-commerce. Back-end developerzy programują dedykowane rozwiązania i niestandardowe funkcjonalności systemu. Na tym etapie powstaje technologia gwarantująca realizację założeń biznesowych i celów strategicznych opracowanych na początkowych etapach prac.

#6 Uruchomienie niezbędnych integracji z innymi systemami

Równolegle do prac programistycznych związanych z uruchomieniem platformy e-commerce trwają prace integracyjne. Najczęściej jest to zbudowanie wydajnego pomostu pomiędzy platformą e-commerce, a pozostałymi systemami wewnątrz firmy (ERP, CRM, WMS). Na tym etapie powstają też integracje z kanałami marketingowymi, systemami płatności oraz firmami logistycznymi.

#7 Przeprowadzenie testów z użytkownikami i zaplanowanie testów automatycznych

Wdrożone oprogramowanie należy przetestować na realnych użytkownikach i wprowadzić niezbędne poprawki. Następnie warto zaplanować testy automatyczne i wydajnościowe, które nawet na produkcyjnym systemie e-commerce zapewnią firmę, że oprogramowanie działa zgodnie z założeniami.

#8 Przeszkolenie pracowników obsługi e-commerce

Przez cały proces uruchomienia aż do całościowej migracji na nową platformę niezbędne jest nie tylko wsparcie techniczne, ale też merytoryczna wiedza z zakresu działania i użytkowania poszczególnych funkcjonalności systemu.

#9 Utrzymanie i rozwój systemu

Następnie należy zakreślić optymalną ścieżkę rozwoju oprogramowania, zasady wsparcia serwisowego oraz zasady dalszego utrzymania systemu e-commerce.

#10 Uruchomienie na serwerze produkcyjnym

Na każdym z etapów należy pamiętać o zakreślonych celach strategicznych projektu i zastosowaniu optymalnych rozwiązań pod względem użytkowym i technologicznym.

Właśnie dlatego projekt nie może być realizowany wyłącznie przez dział IT lub nadzorowany tylko przez dział sprzedaży lub marketingu. Dużą wagę należy przywiązywać też do procesów, które zmieniają się wraz z rozwojem firmy w kierunku wielokanałowości, bo w tym zakresie pojawią się kolejne istotne wyzwania.

Jak realizujemy wdrożenia e-commerce w SOHOshop?

W sytuacji gdy trafia do nas klient z indywidualnymi potrzebami realizujemy w pełni świadomie opisany powyżej wzorcowy proces wdrożenia.

Zbliżony proces powinna zaoferować każda doświadczona firma IT. Ten proces ma wiele zalet i pozwala szczegółowo realizować każdy projekt. Ma też niestety kilka wad, m.in.:

 • potrafi być bardzo czaso- i kapitałochłonny tam gdzie nie jest to uzasadnione,
 • niejednokrotnie dostawcy oprogramowania sprowadzają ten proces do „wymyślania koła od nowa”,
 • paradoksalnie pomimo konkretnych kroków potrafi rozwlekać w czasie niektóre etapy (np. gdy do prototypowania włącza się zarząd lub gdy w trakcie integrowania systemów dochodzą nowe procesy do automatyzacji).

W SOHOshop wypracowaliśmy zoptymalizowany proces wdrożenia. Stosujemy go w przypadku uruchamiania oprogramowania SOHO B2B oraz dostarczanego przez nas oprogramowania marketplace. Proces wypracowany przez lata pracy z ponad 50 klientami B2B. Jest to autorska zoptymalizowana metodologia, którą nazwaliśmy SOHO.Concept.

Rozwiązanie to hybryda łącząca kluczowe podstawowe funkcjonalności dostarczane każdemu, ale jednocześnie dająca pełną elastyczność rozwoju.

W ramach jednorazowego uruchomienia:

 • dostarczamy oprogramowanie B2B o ściśle określonej specyfikacji, spełniającej zwykle 90-95% oczekiwań klientów w zakresie e-commerce B2B,
 • oferujemy je w formie jednorazowej opłaty za projekt graficzny oraz podstawową parametryzację
 • uruchamiamy sprawnie w czasie 8 do 10 tygodni,
 • wykorzystujemy w nim opracowane i przetestowane w praktyce skuteczne wzorce projektowe, najczęściej wykorzystywane w B2B funkcjonalności oraz szereg zrealizowanych przez lata integracji.

Następnie gwarantujemy utrzymanie i rozwój oprogramowania pod indywidualne potrzeby klienta w modelu time & material oraz wsparcie w zakresie marketingowo-sprzedażowym.

Takie podejście pozwala połączyć przewidywalność metodyki waterfall (pełna specyfikacja funkcjonalności na starcie i konkretny termin uruchomienia) i elastyczność agile (możliwość nieograniczonego rozwoju zgodnie ze specyficznymi potrzebami klienta).

Ideą nadrzędną jest dostarczenie partnerom biznesowym takiego rozwiązania, które mogą uruchomić szybciej, taniej i bez kompromisów jakościowych, a następnie rozwijać w ramach w pełni ustandaryzowanych procesów.

Ten sposób dostarczania oprogramowania zapewnia wysoką skuteczność realizowanych projektów, a tym samym odpowiada oczekiwaniom i wymaganiom wszystkich interesariuszy projektu.

Obecnie w modelu SOHO.Concept dostarczamy systemy B2B i oprogramowanie Marketplace. W obu przypadkach podstawowe oprogramowanie uruchamiane jest w czasie od 8 do 10 tygodni.

Takie oprogramowanie posiada założoną specyfikację funkcjonalności, które spełniają 90-95% oczekiwań większości klientów.

Następnie – po uruchomieniu oprogramowania – dostarczony system jest rozwijany pod kątem specyficznych potrzeb klienta i rynku, na którym działa, w oparciu o metodyki zwinne.

Ten model pracy zapewnił nam 100% skuteczności w dostarczaniu oprogramowania.

Na jakie pytania warto odpowiedzieć sobie przed wdrożeniem e-commerce

Często słyszymy pytanie: „Czy moja firma naprawdę tego potrzebuje?”

Cóż, to zależy od wielu zmiennych, jednak najważniejsze obszary na których należy się skupić to:

1. Sprzedaż

2. Marketing

3. Komunikacja

4. Logistyka

Sprzedaż

Ilu handlowców zatrudnia firma?

Z doświadczenia wiemy, że platforma e-commerce sprawdza się najlepiej, gdy w firmie jest minimum 3 handlowców

Jak wygląda obecny proces sprzedaży ?

Jeśli polega on na zamawianiu produktów przez maila i/lub telefon – narażamy się na stratę czasu. Klient, który samodzielnie może złożyć zamówienie, oszczędza swój czas co poprawia jego zadowolenie

Czy dział handlowy ma określone cele sprzedażowe?

Jeśli nie, jest to pierwszy krok do optymalizacji procesu sprzedażowego. Firma musi dysponować informacjami, ile obrotu jest w stanie wygenerować każdy z handlowców w danym okresie czasu.

Znamy przypadki firm, gdzie zarząd spodziewał się zwiększenia obrotów z miesiąca na miesiąc, a pojedynczy handlowiec nawet nie wiedział, ile obrotu wygenerował w danym miesiącu czy kwartale

Czy klient może w łatwy sposób złożyć zapytanie ofertowe?

Jeśli obecnie musi wysłać maila z pytaniem o dostępnością o produkt lub zadzwonić do biura obsługi klienta – warto ten proces usprawnić. Więcej o zapytaniach ofertowych pisałem w tym artykule

Marketing

Czy firma obecnie edukuje klientów?

W XXI wieku nie wystarczy wysłać najnowszej oferty – trzeba aktywnie zaangażować się w budowanie przewagi konkurencyjnej. Jedną z nich jest edukacja klientów poprzez kanały marketingowe takie jak newsletter.

Czy firma już podejmuje działania, które zwiększają widoczność strony?

SEO jest ważne, jednak niekoniecznie trzeba płacić 4 tysiące złotych miesięcznie agencji, żeby strona generowała klientów pochodzących z tzw. Organic Search, czyli organicznego ruchu z wyszukiwarki.

SOHO B2B umożliwia pozycjonowanie platformy B2B pod konkretne frazy kluczowe – dotyczy to także asortymentu produktowego.

Czy budżet reklamowy jest dobrze wykorzystywany?

Jako firma z ponad 15-letnim doświadczeniem znamy branże i wiemy, co zrobić by wygenerować odpowiednie ROI (ang. return on investments).

Dlatego jako partnera do wdrożenia nowoczesnej platformy e-commerca warto wybrać firmę, która nie tylko skutecznie przeprowadzi przez proces wdrożenia, ale także da trafne rekomendacje marketingowe.

Komunikacja

Czy między poszczególnymi działami w firmie istnieje odpowiedni przepływ informacji?

Jeśli tak – na ile jest precyzyjny?

Dobra platforma e-commerce oferuje nie tylko poprawę sprzedaży oraz zwiększenie skuteczności działań marketingowych, ale także poprawę komunikacji między poszczególnymi działami w firmie.

Logistyka

Czy klient ma kilka możliwości odbioru towaru jak i płatności?

Należy pamiętać, że każdy kontrahent ma inne potrzeby – jeśli firma działa na indywidualnych cennikach, oferuje 3 różne sposoby i 3 różne sposoby dostawy, to warto utworzyć osobne grupy dla każdego rodzaju klientów.

Jeśli takie dane są przechowywane w excelu albo na kartce papieru, pojawia się problem: Zarówno aktualizacji tych danych, jak i czasu potrzebnego na ich znalezienie.

Jaki jest cykl życia sklepu internetowego?

Oprogramowanie sklepu internetowego to produkt o określonym cyklu życia. Wymaga on stałego serwisu i rozwoju (co również wspiera podejście SOHO.Concept) lub całościowej przebudowy średnio co 5 lat funkcjonowania. Na rynku funkcjonuje coraz więcej sklepów z ogromnym długiem technologicznym.

Często zwykła aktualizacja czy odświeżenie systemu jest niewystarczające, a czasem ze względu na wykorzystywanie przestarzałych technologii – niemożliwe.

W dzisiejszych czasach wdrożenie sklepu internetowego nie jest tylko jednorazowym uruchomieniem oprogramowania. W sytuacji gdy chcemy liczyć się na rynku należy postawić na profesjonalne utrzymanie i stały rozwój systemu.

Wdrożenie sklepu internetowego można zrobić zawsze, a przy odpowiednio wysokim budżecie zwiększyć szanse powodzenia. Ten artykuł ma zwrócić szczególną uwagę na fakt, że niezależnie od zainwestowanych środków czy realizowanej procedury wdrożenia e-commerce

a) uzbrojenie się w wiedzę

b) wybór odpowiedniego partnera

c) możliwie zdrowe podejście do własnych oczekiwań względem technologii

to najlepszy sposób na zminimalizowanie ryzyka popełniania podstawowych błędów.

Jeśli potrzebujesz analizy przedwdrożeniowej lub darmowej konsultacji z zakresu wdrożenia e-commerce napisz do mnie na [email protected], chętnie pomogę i podpowiem.

NAJNOWSZE NA BLOGU

Newsletter Sprzedaż w B2B

Warstwa 1@2x
Warstwa 1@2x

Porozmawiajmy!

O TWOJEJ FIRMIE W PRZYSZŁOŚCI

Pracujemy dla małych, średnich i dużych firm. Wspieramy ewolucję Twojego biznesu naszym oprogramowaniem i znajomością wielu rynków. Zostaw kontakt i umówmy się na rozmowę.