fbpx
data publikacji
lis, 2020
/

Proces wdrożenia e-commerce. Z tego artykuły dowiesz się więcej o procesie wdrożenia e-commerce, m.in.:

Wzorcowy proces wdrożenia e-commerce

Wdrożenie e-commerce powinno uwzględniać poziom wiedzy wszystkich interesariuszy projektu. Jeśli w firmie posiadamy kompetencje z zakresu e-commerce, np. zatrudniono dyrektora e-commerce lub project managera z doświadczeniem wyniesionym z innych projektów, może on nadzorować pracę software house. W przeciwnym wypadku warto rozważyć zatrudnienie zewnętrznego konsultanta, który ma za sobą wiele realizacji w różnych branżach i z ramienia klienta będzie prowadził projekt wdrożenia e-commerce.

Posiadając odpowiedni zespół i zrozumienie własnych potrzeb związanych z oprogramowaniem należy przejść następujący proces:

 1. Audyt przedwdrożeniowy i analiza potrzeb. Wspólnie z klientem zdefiniować cele i wymagania stawiane przed rynkiem online. Oprogramowanie powinno być wpisane w strategię firmy, a zebrane dane o rynku, klientach i konkurencji powinno pomóc w doborze technologii, która pozwoli zyskać realną przewagę w tej części rynku.
 2. Makietowanie – prototypowanie. Zaprojektować proste makiety systemu online zaczynając od kartki papieru, a w miarę możliwości kończąc na interaktywnym schemacie gotowym do testów z użytkownikami. Na tym etapie powinna też powstać krótka dokumentacja na bazie user story w konstrukcji: “Jako … chcę … więc/aby …”, np. “Jako klient chcę dodać produkt do listy życzeń, więc klikam w ikonę serduszka”. Na tym etapie planujemy też architekturę informacji zgodną z możliwościami marketingowo-sprzedażowymi, oferowanym asortymentem i charakterem firmy.
 3. Badania z użytkownikami. Po zaprojektowaniu makiet warto przeprowadzić proste badania zadaniowe z grupą docelową. W tym celu należy zrekrutować potencjalnych klientów lub odwiedzić zaufanych beta testerów i zwalidować newralgiczne punkty zaprojektowanego systemu z realnymi oczekiwaniami użytkowników. Ten proces pozwala wyeliminować ponad 90% błędów, dostosować system do potrzeb kluczowych odbiorców oraz dopracować prototyp przed przejściem do kolejnego etapu prac.
 4. Projektowanie graficzne. Następnie na bazie danych zebranych w czasie testów z użytkownikami należy wprowadzić niezbędne zmiany i przystąpić do realizacji projektów graficznych. Na tym etapie powstają też zwykle dodatkowe wersje projektu w zależności od punktu wyjścia – w ostatnim czasie głównie mobile first – powstają wszystkie podstrony serwisu, projekty RWD lub PWA, szablony wiadomości transakcyjnych oraz pierwsze kreacje reklamowe.
 5. Wdrożenie w ramy wybranego frameworka. Front-end developer rozpoczyna od cięcia i kodowania projektów tworząc szablon platformy e-commerce. Back-end developerzy programują dedykowane rozwiązania i niestandardowe funkcjonalności systemu. Na tym etapie powstaje technologia gwarantująca realizację założeń biznesowych i celów strategicznych opracowanych na początkowych etapach prac.
 6. Uruchomienie niezbędnych integracji z innymi systemami. Równolegle do prac programistycznych związanych z uruchomieniem platformy e-commerce trwają prace integracyjne. Najczęściej jest to zbudowanie wydajnego pomostu pomiędzy platformą e-commerce, a pozostałymi systemami wewnątrz firmy (ERP, CRM, WMS). Na tym etapie powstają też integracje z kanałami marketingowymi, systemami płatności oraz firmami logistycznymi.
 7. Przeprowadzenie testów z użytkownikami i zaplanowanie testów automatycznych. Wdrożone oprogramowanie należy przetestować na realnych użytkownikach i wprowadzić niezbędne poprawki. Następnie warto zaplanować testy automatyczne i wydajnościowe, które nawet na produkcyjnym systemie e-commerce zapewnią firmę, że oprogramowanie działa zgodnie z założeniami.
 8. Przeszkolenie pracowników obsługi e-commerce. Przez cały proces uruchomienia aż do całościowej migracji na nową platformę niezbędne jest nie tylko wsparcie techniczne, ale też merytoryczna wiedza z zakresu działania i użytkowania poszczególnych funkcjonalności systemu.
 9. Utrzymanie i rozwój systemu. Następnie należy zakreślić optymalną ścieżkę rozwoju oprogramowania, zasady wsparcia serwisowego oraz zasady dalszego utrzymania systemu e-commerce.
 10. Uruchomienie na serwerze produkcyjnym.

Na każdym z etapów należy pamiętać o zakreślonych celach strategicznych projektu i zastosowaniu optymalnych rozwiązań pod względem użytkowym i technologicznym. Właśnie dlatego projekt nie może być realizowany wyłącznie przez dział IT lub nadzorowany tylko przez dział sprzedaży lub marketingu. Dużą wagę należy przywiązywać też do procesów, które zmieniają się wraz z rozwojem firmy w kierunku wielokanałowości, bo w tym zakresie pojawią się kolejne istotne wyzwania.

Jak realizujemy wdrożenia e-commerce w SOHOshop?

W sytuacji gdy trafia do nas klient z indywidualnymi potrzebami realizujemy w pełni świadomie opisany powyżej wzorcowy proces wdrożenia. Zbliżony proces powinna zaoferować każda doświadczona firma IT. Ten proces ma wiele zalet i pozwala szczegółowo realizować każdy projekt. Ma też niestety kilka wad, m.in.:

 • potrafi być bardzo czaso- i kapitałochłonny tam gdzie nie jest to uzasadnione,
 • niejednokrotnie dostawcy oprogramowania sprowadzają ten proces do “wymyślania koła od nowa”,
 • paradoksalnie pomimo konkretnych kroków potrafi rozwlekać w czasie niektóre etapy (np. gdy do prototypowania włącza się zarząd lub gdy w trakcie integrowania systemów dochodzą nowe procesy do automatyzacji).

W SOHOshop wypracowaliśmy zoptymalizowany proces wdrożenia. Stosujemy go w przypadku uruchamiania oprogramowania SOHO B2B oraz dostarczanego przez nas oprogramowania marketplace. Proces wypracowany przez lata pracy z ponad 50 klientami B2B. Jest to autorska zoptymalizowana metodologia, którą nazwaliśmy SOHO.Concept. Rozwiązanie to hybryda łącząca kluczowe podstawowe funkcjonalności dostarczane każdemu, ale jednocześnie dająca pełną elastyczność rozwoju.

W ramach jednorazowego uruchomienia:

 • dostarczamy oprogramowanie B2B o ściśle określonej specyfikacji, spełniającej zwykle 90-95% oczekiwań klientów w zakresie e-commerce B2B,
 • oferujemy je w formie jednorazowej opłaty licencyjnej,
 • uruchamiamy sprawnie w czasie 2 do 8 tygodni,
 • wykorzystujemy w nim opracowane i przetestowane w praktyce skuteczne wzorce projektowe, najczęściej wykorzystywane w B2B funkcjonalności oraz szereg zrealizowanych przez lata integracji.

Następnie gwarantujemy utrzymanie i rozwój oprogramowania pod indywidualne potrzeby klienta w modelu time & material.

Takie podejście pozwala połączyć przewidywalność metodyki waterfall (pełna specyfikacja funkcjonalności na starcie i konkretny termin uruchomienia) i elastyczność agile (możliwość nieograniczonego rozwoju zgodnie ze specyficznymi potrzebami klienta). Ideą nadrzędną jest dostarczenie partnerom biznesowym takiego rozwiązania, które mogą uruchomić szybciej, taniej i bez kompromisów jakościowych, a następnie rozwijać w ramach w pełni ustandaryzowanych procesów. Ten sposób dostarczania oprogramowania zapewnia wysoką skuteczność realizowanych projektów, a tym samym odpowiada oczekiwaniom i wymaganiom wszystkich interesariuszy projektu. Obecnie w modelu SOHO.Concept dostarczamy systemy B2B i oprogramowanie Marketplace. W obu przypadkach podstawowe oprogramowanie uruchamiane jest w czasie od 2 do 8 tygodni. Takie oprogramowanie posiada założoną specyfikację funkcjonalności, które spełniają 90-95% oczekiwań większości klientów. Następnie – po uruchomieniu oprogramowania – dostarczony system jest rozwijany pod kątem specyficznych potrzeb klienta i rynku, na którym działa, w oparciu o metodyki zwinne. Ten model pracy zapewnił nam 100% skuteczności w dostarczaniu oprogramowania.

Jaki jest cykl życia sklepu internetowego?

Oprogramowanie sklepu internetowego to produkt o określonym cyklu życia. Wymaga on stałego serwisu i rozwoju (co również wspiera podejście SOHO.Concept) lub całościowej przebudowy średnio co 5 lat funkcjonowania. Na rynku funkcjonuje coraz więcej sklepów z ogromnym długiem technologicznym. Często zwykła aktualizacja czy odświeżenie systemu jest niewystarczające, a czasem ze względu na wykorzystywanie przestarzałych technologii – niemożliwe. W dzisiejszych czasach wdrożenie sklepu internetowego nie jest tylko jednorazowym uruchomieniem oprogramowania. W sytuacji gdy chcemy liczyć się na rynku należy postawić na profesjonalne utrzymanie i stały rozwój systemu.

Wdrożenie sklepu internetowego można zrobić zawsze, a przy odpowiednio wysokim budżecie zwiększyć szanse powodzenia. Ten artykuł ma zwrócić szczególną uwagę na fakt, że niezależnie od zainwestowanych środków czy realizowanej procedury wdrożenia e-commerce, uzbrojenie się w wiedzę, wybór odpowiedniego partnera i możliwie zdrowe podejście do własnych oczekiwań względem technologii to najlepszy sposób na zminimalizowanie ryzyka popełniania podstawowych błędów.

Jeśli potrzebujesz analizy przedwdrożeniowej lub darmowej konsultacji z zakresu wdrożenia e-commerce napisz do mnie na biuro@sohoshop.pl, chętnie pomogę i podpowiem.


/