Garment - Platformy B2B - System SOHO B2B

Garment

CASE STUDY

Garment

Klient:

  • Fabryka Odzieży GARMENT to prężny producent wysokiej jakości odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej.
  • Fabryka i siedziba główna firmy mieści się w Sobolewie w woj. mazowieckim.
  • Działalność firmy rozpoczęła się w 2004 roku, firma pracuje z platformą B2B rozwijaną przez SOHO od 2018 roku.
  • Spółka dostarcza około 1500 produktów, a wśród kluczowych klientów ma m.in. Budimex, Keller, Bricoman, Knauf.

Cel projektu

  • Cyfryzacja oferty. Dotychczasowa oferta bazowała na katalogach drukowanych i działaniach zespołu handlowego. SOHOshop.pl przyjęło wyzwanie utworzenia nowoczesnej platformy B2B, która stała się centrum transakcji i kontaktów z wymagającymi kontrahentami biznesowymi.
  • Integracja systemów firmy. Biznes klienta opiera się na obsłudze dużych kontraktów dla stałych odbiorców. Kontrahenci to firmy dystrybucyjne, które nabywają asortyment produkowany przez Garment do dalszej odsprzedaży oraz firmy zatrudniające tysiące pracowników, dla których odzież robocza i ochronna jest niezbędnym wyposażeniem w codziennej pracy.
  • Użyteczny proces zakupowy. Scedowanie na klientów podstawowej obsługi zamówień - w tym zamówień zindywidualizowanych oraz ustandaryzowanie powtarzalnych procesów związanych ze zużyciem i/lub zniszczeniem wykorzystywanych produktów.

Wyzwania, z którymi się mierzyliśmy

Zindywidualizowane zamówienia

Jako producent firma Garment umożliwia zindywidualizowane zamówienia na odzież roboczą i ochronną. W związku z tym część kontrahentów firmy poza standardową rozmiarówką produktów wymagała zamówień indywidualnych pod podawane w trakcie składania zamówienia parametry swoich pracowników. Administrator platformy ma możliwość zdefiniowania cech produktu, na wybranych produktów, których to wartości mogą być dostarczone przez zamawiającego zgodnie z aktualnymi wymaganiami zamówienia. 

Czasookresy do użycia

Odzież robocza i ochronna oraz środki ochrony indywidualnej mają określony “czasookres” użycia. Firmy, które zamawiają produkty dla tysięcy swoich pracowników muszą zapanować nad zgłaszanym przez pracownika zapotrzebowaniem na odzież ochronną. Platforma pozwala kontrahentom zdefiniować czasookres użytkowania konkretnych produktów i grup produktów oraz przypisać je do stanowiska pracy, a nawet do konkretnego pracownika.


Produkty w użyciu mogą być zamawiane tylko po zakończeniu trwającego czasookresu lub po zgłoszeniu na właściwym protokole uszkodzenia produktu. Wprowadzenie protokołu w systemie uwalnia możliwość ponownego zamówienia produktu z nowym czasookresem.

Dostosowanie wizualne i funkcjonalne do kontrahentów

Platforma pozwala stosować zindywidualizowane szablony pod poszczególnych kontrahentów, dzięki czemu działy zaopatrzeniowe poszczególnych firm pracują na platformie, która została dostosowana wizualnie i funkcjonalnie pod potrzeby tych firm.


Dostosowanie wizualne to element wizerunkowy, natomiast dostosowanie funkcjonalne związane jest już z kontraktami pomiędzy stronami – jedne firmy bazują na wydzielonym asortymencie i indywidualnym cenniku, inne mają nietypowe modele rozliczeń i płatności, a jeszcze inne zamawiają towary na setki adresów dostaw zgodnych z aktualnie prowadzonymi projektami. 

Użyteczność i komfort procesu zakupowego

Zakupowcy po stronie klientów otrzymali też szereg narzędzi usprawniających zamawianie odzieży ochronnej dla dużych grup pracowników. Platforma pozwala m.in. zdefiniować grupę produktów na danym stanowisku pracy, np. “spawacz” i automatycznie zamówić wybrany asortyment dla wszystkich lub wybranych spawaczy w firmie. Jednocześnie lista nowych pracowników może być wgrana do systemu wraz z ich aktualnymi wymiarami, w taki sposób, aby system dobierał rozmiar odzieży do wymiarów podanych przez poszczególnych pracowników.

Realizacja

zobacz online

laptop laptop laptop laptop

1

2

3

4

+100% zamówień

Regularnie rok do roku

7.5%

Średnia konwersja

+4 lata

Stały rozwój i utrzymanie

Wykorzystane technologie

logo
logo
logo
logo

Zobacz następny case study

Oggi.pl

Garment

Exmot