Analiza rynku i konkurencji w biznesie e-commerce B2B – badanie konkurencji

Znając parametry, możliwości i prognozy dla interesującej nas branży należy przyjrzeć się e-konkurencji. Nie tyle pod kątem rywalizacji, ile pod kątem rzetelnej analizy dotyczącej udziału firm konkurencyjnych w rynku, ich asortymentu, polityki cenowej i kanałów marketingowych. Na koniec należy bezwzględnie wykorzystać wszystkie zebrane informacje dotyczące rynku w celu określenia mocnych i słabych stron dla naszego przedsięwzięcia.

W tym wpisie dowiesz się:

 • W jaki sposób efektywnie podglądać konkurencję?
 • Jak wykorzystać technologię i mocne strony rynku?

Analiza konkurencji

Wiedząc, jak duży jest rynek oraz jaki jest jego potencjał wzrostu, nie sposób zapomnieć o konkurencji. Dla efektywnej działalności w wybranej branży warto przeanalizować kilka informacji o rynkowych rywalach, żeby dowiedzieć się:

 • jaki jest ich udział w rynku;
 • jaki jest poziom sprzedaży i generowanego przez nich ruchu;
 • jakie kanały marketingowe wykorzystują;
 • jakie są słabe i mocne strony oferowanego przez nich produktu/usługi.

Jeśli konkurencja działa w serwisie Allegro, można dokładnie oszacować wielkość sprzedaży i udziałów w rynku przy użyciu narzędzia TradeWatch. Następnie, znając podział przychodów ze względu na kanał dystrybucji w analizowanej branży, można estymować całkowity udział sprzedawcy w rynku.

Do analizy wielkości sprzedaży w serwisie Allegro można też wykorzystać sposób obarczony większym błędem, ale dostępny dla każdego, mianowicie oszacować miesięczny poziom sprzedaży na podstawie przyrostu komentarzy analizowanego konkurenta. Znając średnią wartość zamówienia i zakładając, że X% kupujących zostawia komentarz po transakcji, w prosty sposób można oszacować średnie miesięczne przychody konkurenta z tego kanału sprzedaży.
W sytuacji, gdy konkurencja prowadzi sprzedaż przez własną platformę, należy w pierwszej kolejności sprawdzić jej popularność oraz strukturę ruchu w analizowanej witrynie. Istnieje wiele narzędzi, które z mniejszą bądź większą dokładnością wskażą aktualny poziom ruchu i jego źródło. Jednym ze sprawdzonych narzędzi podających wspomniane dane z dużą dokładnością jest SimilarWeb.com.

Chcąc dokładniej przebadać konkurencję należy także przeprowadzić analizę jej działań SEM (Search Engine Marketing), które jak dotychczas stanowią najważniejsze źródło ruchu dla e-commerce. W takim przypadku zlecenie audytu lub wykorzystanie specjalistycznych narzędzi typu SEMrush czy Majestic SEO pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, jak trudna będzie walka o najwyższe lokaty w wyszukiwarce?

Wykorzystanie zdobytej wiedzy do podniesienia jakości oferty

Specjalizując się w analizowanej branży, łatwo zaplanować elementy stanowiące mocne strony swojej oferty. Możliwe jest też rozpoznanie tych działań konkurencji, które można zrealizować na wyższym poziomie. Oprócz własnych doświadczeń i danych pozyskanych z rynku warto samemu dotrzeć do zdiagnozowanej wcześniej grupy docelowej i przeprowadzić podstawowe badania ankietowe. W tym celu wystarczy wykonać kilka prostych działań, takich jak:

 • konkurs z nagrodami na fanpage’u, na którym reklamowała się konkurencja;
 • mailing do grupy docelowej z przekierowaniem do ankiety;
 • pojawianie się w miejscach, w których przebywa grupa docelowa (fora tematyczne, dyskusje portalowe) i włączanie się w rozmowy na tematy poruszane przez grupę;
 • stworzenie landing page i kierowanie na stronę ściśle sprecyzowanego ruchu, a następnie budowanie relacji z pozyskanymi użytkownikami.

Zebranie możliwie wielu informacji zwrotnych od potencjalnych klientów to praktyczny sposób na:

 • określenie mocnych stron proponowanej oferty;
 • zdiagnozowanie USP;
 • wykrycie słabych stron konkurencji;
 • pozyskanie pomysłów na ich udoskonalenie.

Dokonując rekonesansu po rynku definiującym nasz biznes należy zweryfikować go również za pomocą czynników oceny obiektywnej i subiektywnej, biorąc pod uwagę:

 • jakie perspektywy wzrostu stoją przed branżą,
 • co na rynku jest w fazie schyłkowej,
 • jakie uwarunkowania biznesu zależą od wewnętrznych działań naszej firmy, a jakie wymusza konkurencja lub struktura rynku?

Analiza rynku nie jest czynnością jednorazową. To nieustanna obserwacja i weryfikacja pojawiających się trendów, możliwości, zagrożeń i konkurentów. Praktyka żmudna i często niewdzięczna , która jednak konsekwentnie stosowana może przyczynić się wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa lub skutecznie uchronić je przed stratami.

NAJNOWSZE NA BLOGU

Newsletter Sprzedaż w B2B

Warstwa 1@2x
Warstwa 1@2x

Porozmawiajmy!

O TWOJEJ FIRMIE W PRZYSZŁOŚCI

Pracujemy dla małych, średnich i dużych firm. Wspieramy ewolucję Twojego biznesu naszym oprogramowaniem i znajomością wielu rynków. Zostaw kontakt i umówmy się na rozmowę.