Zarządzanie projektem e-commerce – Etapy wdrożenia e-commerce

Wszystkie dotychczas omówione zagadnienia powinny dać przedsiębiorcy, zaczynającemu lub redefiniującemu działania w e-commerce, odpowiedzi na strategiczne pytania o wygląd, charakter i sposób prowadzenia biznesu online. Powinny również sprecyzować konkretne wymagania wobec platformy sprzedażowej, która jest wizytówką każdego przedsiębiorstwa internetowego. Z drugiej strony zdobyta wiedza może skutecznie pomóc w wyborze najtrafniejszej oferty, odpowiadającej na zapotrzebowania firmy. Dlatego warto zapoznać się z charakterystykę pracy agencji wdrożeniowych i prześledzić poszczególne etapy implementowania platformy internetowej do sprzedaży na przykładzie zarządzania projektem e-commerce w SOHOshop.

W tej lekcji dowiesz się:

 • Jakie etapy składają się na pełny cykl wdrożeniowy projektu e-commerce?
 • Jakie procesy merytoryczne, technologiczne i analityczne charakteryzują każdy z przedstawionych etapów?

Etapy zarządzania projektem e-commerce

W każdym projekcie e-commerce budowanym od podstaw możemy wyszczególnić sześć głównych etapów wdrożeniowych przekształcających ideę przedsiębiorcy w automatyczny i wielofunkcyjny system marketingowo-sprzedażowy. Są to:

 1. Analiza projektu,
  czyli zebranie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy, rynku, konkurencji, klientów, możliwości oddziaływania i punktów dojścia.
 2. Projektowanie User Experience,
  czyli funkcjonalne zaplanowanie systemu z punktu widzenia interakcji z użytkownikiem (klientem), w celu dostarczenia jak najbardziej pozytywnych doświadczeń użytkowych.
 3. Projektowanie graficzne,
  czyli wykonanie wizualnych kreacji systemu po stronie użytkownika z założeniem efektów wyróżnienia, kompilarności i pozytywnego oddziaływania na odbiorcę.
 4. Wdrożenie,
  czyli kodowanie wcześniejszych etapów pracy, zintegrowanie ich z wymaganymi systemami zewnętrznymi oraz wyposażenie w spersonalizowane funkcjonalności.
 5. Testy i uruchomienia,
  czyli sprawdzanie funkcjonalności, wydajności i efektywności systemu, w celu wyeliminowania błędów, sparowania z domeną i zamierzonego działania w sieci.
 6. Wsparcie,
  czyli utrzymanie, optymalizacja i planowanie dalszego rozwoju w zakresie technologii, sprzedaży i marketingu.

Proces wdrożeniowy w SOHOshop

Wszystkie wymienione etapy można szablonowo adoptować do realizowanych projektów, bez uwzględniania charakterystyki danego rynku, zachowań klientów czy specyficznych potrzeb operatora platformy. Jednak tak stworzony system będzie mało funkcjonalny i nieefektywny. Dlatego w SOHOshop każdy projekt wdrażamy z klientem, analizując specyficzne wymagania jego biznesu i dedykując dla niego konkretne rozwiązania. W wyniku zdobytych doświadczeń stworzyliśmy także autorski system zarządzania projektem e-commerce bazujący na 9-ciu głównych krokach wdrożeniowych:

 1. Konsultacja,
  Wspólnie z klientem definiujemy cele i wymagania stawiane przed rynkiem online. Wspieramy w planowaniu strategii, dostarczamy dane o rynku i jego potencjale wzrostu. Pomagamy w analizie konkurencji i doborze technologii, która pozwoli zyskać realną przewagę nad konkurencją.
 2. Architektura informacji
  Projektujemy architekturę platformy e-commerce aby spełniała założenia strategiczne i marketingowo-sprzedażowe. Na tym etapie planujemy strukturę asortymentu, nazewnictwo kategorii i interakcji między poszczególnymi częściami serwisu.
 3. Makietowanie
  Projektujemy makietę systemu e-commerce zaczynając od kartki papieru, a kończąc na interaktywnym schemacie gotowym do testów z użytkownikami. Na tym etapie powstaje dokumentacja niezbędnych funkcjonalności z możliwie dokładnym odwzorowaniem w prototypie systemu.
 4. Badania
  Przeprowadzamy badania zadaniowe z grupą docelową. W tym celu rekrutujemy potencjalnych klientów i testujemy newralgiczne punkty platformy e-commerce. Ten proces pozwala wyeliminować ponad 90% błędów i dopracować prototyp systemu przed przejściem do kolejnego etapu prac.
 5. Projektowanie graficzne
  Wprowadzamy zmiany wynikające z analizy poprzedniego etapu i przystępujemy do realizacji projektów graficznych. Dbając o każdy szczegół pracujemy na ostatecznym kształtem platformy. Na tym etapie powstają wszystkie podstrony serwisu, projekty RWD, szablony wiadomości, szablony do serwisów marketplace oraz pierwsze kreacje reklamowe.
 6. Prace programistyczne
  Front-end developer rozpoczyna od cięcia i kodowania projektów tworząc szablon platformy e-commerce. Back-end developerzy programują dedykowane rozwiązania i niestandardowe funkcjonalności systemu. Na tym etapie powstaje technologia gwarantująca realizację założeń początkowych etapów prac.
 7. Integracje systemów
  Na bazie przygotowanych w pierwszym etapie oczekiwań dotyczących integracji tworzymy pomost pomiędzy platformą e-commerce, a pozostałymi systemami wewnątrz firmy (ERP, CRM, PIM). Na tym etapie powstają też integracje z kanałami marketingowymi i dystrybucyjnymi.
 8. Testy i uruchomienia
  Testujemy wdrożony system, wprowadzamy poprawki, szkolimy kadrę skierowaną do obsługi sklepu, uruchamiamy system, zapewniamy wsparcie i zakreślamy plany dalszego rozwoju platformy e-commerce.
 9. Wsparcie sprzedaży
  Dostarczamy naszym klientom “uszyty na miarę”, przez co niezwykle skuteczny, proces wsparcia sprzedaży, w celu efektywnego uruchomienia i generowania sprzedaży w kanale online.

Na każdym z etapów wszystkie procesy konsultujemy ze zleceniodawcą wybierając maksymalnie optymalne rozwiązania pod względem użytkowym i technologicznym. Dużą wagę przywiązujemy do działań wspierających wdrożony system, zdając sobie sprawę z trudności jakie może spowodować zastosowana technologia i nowe kanały dotarcia do klienta

NAJNOWSZE NA BLOGU

Newsletter Sprzedaż w B2B

Warstwa 1@2x
Warstwa 1@2x

Porozmawiajmy!

O TWOJEJ FIRMIE W PRZYSZŁOŚCI

Pracujemy dla małych, średnich i dużych firm. Wspieramy ewolucję Twojego biznesu naszym oprogramowaniem i znajomością wielu rynków. Zostaw kontakt i umówmy się na rozmowę.