Zarządzanie projektem e-commerce – Etapy wdrożeniowe

Wszystkie dotychczas omówione zagadnienia powinny dać przedsiębiorcy, zaczynającemu lub redefiniującemu działania w e-commerce, odpowiedzi na strategiczne pytania o wygląd, charakter i sposób prowadzenia biznesu online. Powinny również sprecyzować konkretne wymagania wobec platformy sprzedażowej, która jest wizytówką każdego przedsiębiorstwa internetowego. Z drugiej strony zdobyta wiedza może skutecznie pomóc w wyborze najtrafniejszej oferty, odpowiadającej na zapotrzebowania firmy. Dlatego warto zapoznać się z charakterystykę pracy agencji wdrożeniowych i prześledzić poszczególne etapy implementowania platformy internetowej do sprzedaży na przykładzie zarządzania projektem e-commerce w SOHOshop.

W tej lekcji dowiesz się:

 • Jakie etapy składają się na pełny cykl wdrożeniowy projektu e-commerce?
 • Jakie procesy merytoryczne, technologiczne i analityczne charakteryzują każdy z przedstawionych etapów?

Etapy zarządzania projektem e-commerce

W każdym projekcie e-commerce budowanym od podstaw możemy wyszczególnić sześć głównych etapów wdrożeniowych przekształcających ideę przedsiębiorcy w automatyczny i wielofunkcyjny system marketingowo-sprzedażowy. Są to:

 1. Analiza projektu,
  czyli zebranie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy, rynku, konkurencji, klientów, możliwości oddziaływania i punktów dojścia.
 2. Projektowanie User Experience,
  czyli funkcjonalne zaplanowanie systemu z punktu widzenia interakcji z użytkownikiem (klientem), w celu dostarczenia jak najbardziej pozytywnych doświadczeń użytkowych.
 3. Projektowanie graficzne,
  czyli wykonanie wizualnych kreacji systemu po stronie użytkownika z założeniem efektów wyróżnienia, kompilarności i pozytywnego oddziaływania na odbiorcę.
 4. Wdrożenie,
  czyli kodowanie wcześniejszych etapów pracy, zintegrowanie ich z wymaganymi systemami zewnętrznymi oraz wyposażenie w spersonalizowane funkcjonalności.
 5. Testy i uruchomienia,
  czyli sprawdzanie funkcjonalności, wydajności i efektywności systemu, w celu wyeliminowania błędów, sparowania z domeną i zamierzonego działania w sieci.
 6. Wsparcie,
  czyli utrzymanie, optymalizacja i planowanie dalszego rozwoju w zakresie technologii, sprzedaży i marketingu.

Proces wdrożeniowy w SOHOshop

Wszystkie wymienione etapy można szablonowo adoptować do realizowanych projektów, bez uwzględniania charakterystyki danego rynku, zachowań klientów czy specyficznych potrzeb operatora platformy. Jednak tak stworzony system będzie mało funkcjonalny i nieefektywny. Dlatego w SOHOshop każdy projekt wdrażamy z klientem, analizując specyficzne wymagania jego biznesu i dedykując dla niego konkretne rozwiązania. W wyniku zdobytych doświadczeń stworzyliśmy także autorski system zarządzania projektem e-commerce bazujący na 9-ciu głównych krokach wdrożeniowych:

 1. Konsultacja
 2. Wspólnie z klientem definiujemy cele i wymagania stawiane przed rynkiem online. Wspieramy w planowaniu strategii, dostarczamy dane o rynku i jego potencjale wzrostu. Pomagamy w analizie konkurencji i doborze technologii, która pozwoli zyskać realną przewagę nad konkurencją.

 3. Architektura informacji
 4. Projektujemy architekturę platformy e-commerce aby spełniała założenia strategiczne i marketingowo-sprzedażowe. Na tym etapie planujemy strukturę asortymentu, nazewnictwo kategorii i interakcji między poszczególnymi częściami serwisu.

 5. Makietowanie
 6. Projektujemy makietę systemu e-commerce zaczynając od kartki papieru, a kończąc na interaktywnym schemacie gotowym do testów z użytkownikami. Na tym etapie powstaje dokumentacja niezbędnych funkcjonalności z możliwie dokładnym odwzorowaniem w prototypie systemu.

 7. Badania
 8. Przeprowadzamy badania zadaniowe z grupą docelową. W tym celu rekrutujemy potencjalnych klientów i testujemy newralgiczne punkty platformy e-commerce. Ten proces pozwala wyeliminować ponad 90% błędów i dopracować prototyp systemu przed przejściem do kolejnego etapu prac.

 9. Projektowanie graficzne
 10. Wprowadzamy zmiany wynikające z analizy poprzedniego etapu i przystępujemy do realizacji projektów graficznych. Dbając o każdy szczegół pracujemy na ostatecznym kształtem platformy. Na tym etapie powstają wszystkie podstrony serwisu, projekty RWD, szablony wiadomości, szablony do serwisów marketplace oraz pierwsze kreacje reklamowe.

 11. Prace programistyczne
 12. Front-end developer rozpoczyna od cięcia i kodowania projektów tworząc szablon platformy e-commerce. Back-end developerzy programują dedykowane rozwiązania i niestandardowe funkcjonalności systemu. Na tym etapie powstaje technologia gwarantująca realizację założeń początkowych etapów prac.

 13. Integracje systemów
 14. Na bazie przygotowanych w pierwszym etapie oczekiwań dotyczących integracji tworzymy pomost pomiędzy platformą e-commerce, a pozostałymi systemami wewnątrz firmy (ERP, CRM, PIM). Na tym etapie powstają też integracje z kanałami marketingowymi i dystrybucyjnymi.

 15. Testy i uruchomienia
 16. Testujemy wdrożony system, wprowadzamy poprawki, szkolimy kadrę skierowaną do obsługi sklepu, uruchamiamy system, zapewniamy wsparcie i zakreślamy plany dalszego rozwoju platformy e-commerce.

 17. Wsparcie sprzedaży
 18. Dostarczamy naszym klientom “uszyty na miarę”, przez co niezwykle skuteczny, proces wsparcia sprzedaży, w celu efektywnego uruchomienia i generowania sprzedaży w kanale online.

Na każdym z etapów wszystkie procesy konsultujemy ze zleceniodawcą wybierając maksymalnie optymalne rozwiązania pod względem użytkowym i technologicznym. Dużą wagę przywiązujemy do działań wspierających wdrożony system, zdając sobie sprawę z trudności jakie może spowodować zastosowana technologia i nowe kanały dotarcia do klienta.

Posted by sohoadmin at 5 grudnia 2016 13:14 Wiedza