Analiza rynku i konkurencji w biznesie e-commerce – wartość rynku

Analiza rynku i konkurencji powinna być podstawowym działaniem poprzedzającym wejście firmy na rynek. Rzetelnie przeprowadzone badanie rynku może uchronić przedsiębiorcę od nietrafionych inwestycji czasu i pieniędzy na kolejnych etapach rozwoju firmy. Proces z pozoru złożony i czasochłonny warto przeprowadzić nawet we własnym zakresie, bo wartość rynku i struktura jego otoczenia determinuje kolejne decyzje biznesowe.

 

W tym wpisie dowiesz się:

 • Jak oszacować wartość rynku?
 • Skąd i w jaki sposób zebrać wartościowe dane?
 • Jak poprawnie ocenić i badać perspektywy rozwoju rynku?

 

Wartość rynku

Oszacowanie aktualnej wartości rynku daje odpowiedź na pytanie, czy wygenerowanie założonych przychodów i zysków jest możliwe na badanym rynku w określonych ramach czasowych. Istnieje wiele możliwości pozwalających rzetelnie zbadać wartość i potencjał branży. Zlecenie analizy rynku wyspecjalizowanej firmie lub zakup istniejącego raportu branżowego to dobre, ale nie jedyne metody. Aby we własnym zakresie poznać bliżej interesujący Cię segment, można zrealizować część z zaproponowanych poniżej kroków.

 1. Dane statystyczne
  Główny Urząd Statystyczny ma w swojej bazie wiele opracowań dotyczących różnych sektorów gospodarki. Każdego miesiąca powstają nowe interesujące raporty, dlatego przeszukanie stron GUS-u powinno być pierwszym źródłem pozyskania darmowych i rzetelnych danych. Atrakcyjne, lecz zazwyczaj odpłatne informacje dostarczają firmy badawcze, np. Euromonitor, który publikuje aktualne raporty dotyczące różnych gałęzi polskiej gospodarki. Warto także przeglądać raporty branżowe oraz różnego rodzaju zestawienia czy analizy rynkowe.
 2. Dane zbierane z rynku
  W myśl zasady „jeśli czegoś nie ma w internecie, to to nie istnieje” można przyjąć, że rynek bez przedstawicieli (media specjalistyczne, organizacje branżowe) jest rynkiem mało perspektywicznym. Oczywiście nie jest to regułą i zwykle nie dotyczy rynków wschodzących oraz niewielkich rynków niszowych. Można jednak dla własnego bezpieczeństwa przyjąć, że łatwiej odnieść sukces tam, gdzie innym już się to udaje.
  Transparentność e-handlu pozwala z dużą dokładnością oszacować wartość obrotów w wydzielonym segmencie rynku. Bazując na raportach branżowych lub analizując informacje płynące od marek wielokanałowych, można się dowiedzieć, jaki udział sprzedaży w analizowanym segmencie przypada na kanał online. Wartościowe informacje często można znaleźć w komunikatach prasowych (informacje o szacowanym udziale w rynku), komunikatach giełdowych spółek (plany rozwoju, plany zwiększenia przychodów), jak też w sprawozdaniach finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możliwość wglądu w KRS konkurencji może nie odpowie precyzyjnie na pytanie o potencjał zysków w branży, ale na pewno pozwoli się dowiedzieć, jaki poziom przychodów generują liderzy rynku.
  Inne proste sposoby na zebranie dokładnych danych z rynku to rozmowy z producentami, dystrybutorami i innymi potencjalnymi dostawcami interesujących nas usług lub produktów. Działający od lat dystrybutor może dostarczyć wartościowej wiedzy na temat wielkości branży, perspektyw jej rozwoju oraz swoich największych kontrahentów.
 3. Narzędzie analityczne
  Dzięki specyficznemu układowi sił na polskim rynku internetowym (największym podmiotem e-commerce od lat pozostaje Allegro.pl) oszacowanie wartości interesującego nas segmentu jest stosunkowo proste. Wykorzystując narzędzie TradeWatch.pl, dostajemy możliwość dokładnego analizowania wartości sprzedaży w poszczególnych kategoriach serwisu Allegro. Narzędzie dostarcza także cennych informacji o produktach bestsellerowych, z których pośrednio można odczytać strategie cenowe konkurentów, a także dotrzeć do liderów danej kategorii. Posiadając takie informacje i konfrontując je z danymi zebranymi z rynku, możemy w prosty sposób oszacować udziały sprzedaży przez Allegro w stosunku do własnych platform e-commerce. W tym celu warto zestawić ze sobą:
 • dane o przychodach z KRS-u w stosunku do sprzedaży w serwisie Allegro – w przypadku analizy pojedynczych sprzedawców internetowych;
 • dane o udziale sprzedaży internetowej w danym segmencie rynku w stosunku do obrotów wybranych kategorii w serwisie Allegro – w przypadku analizy całej branży;
 • liczbę odwiedzin wszystkich ofert sprzedawcy w serwisie Allegro (warto też obliczyć współczynnik konwersji) w stosunku do liczby odwiedzin jego sklepu internetowego;
 • liczbę sprzedawców Allegro w danej kategorii w stosunku do liczby sprzedawców widocznych w wyszukiwarce
 • w celu oszacowania wielkości obu kanałów dystrybucji i ich udziału w analizowanym segmencie rynku.Doświadczenie zebrane w Sohoshop.pl pokazuje, że udział sprzedaży w serwisie Allegro, w zależności od kategorii, może wynosić od kilku procent do znacznie powyżej 50%, dlatego najważniejszą analizą będzie odpowiednie oszacowanie sprzedaży przez serwisy typu marketplace w stosunku do sprzedaży na własnych platformach. Otrzymany wynik będzie miał kluczowe znaczenie dla podjęcia właściwych decyzji wejścia i przygotowania odpowiedniej strategii.

 

Perspektywy rozwoju rynku

Dynamikę wzrostu rynku można mierzyć na podstawie danych historycznych, takich jak:

 • raporty branżowe wydawane cyklicznie;
 • sprawozdania finansowe analizowanych spółek;
 • wzrosty lub spadki sprzedaży zbierane przez narzędzia analityczne z określonego przedziału czasu (tygodnia, miesiąca, roku).

Jednocześnie warto patrzeć w przyszłość i obserwować wypowiedzi branżowych ekspertów, estymacje liderów rynku podawane w komunikatach prasowych lub giełdowych oraz wszelkie sygnały świadczące o potencjalnych zmianach rynku w przyszłości.

Dobrym uzupełnieniem dla analizy trendów w Polsce i na świecie może być darmowe narzędzie Google Trends, które pokazuje zainteresowanie słowami kluczowymi (ważnymi dla rozpatrywanej branży) w konkretnym przedziale czasowym z podziałem na kraj lub region oraz podpowiada inne pasujące i popularne słowa i trendy.
Z doświadczenia zdobytego w Sohoshop.pl możemy zaryzykować tezę, że jeżeli osiągnięcie mitycznego 1% udziałów w rynku jest dla planowanego biznesu zadowalające, a możliwość osiągnięcia tego udziału wynika z twardych danych, to prawdopodobnie taki rynek jest wart zaangażowania się!

NAJNOWSZE NA BLOGU

Newsletter Sprzedaż w B2B

Warstwa 1@2x
Warstwa 1@2x

Porozmawiajmy!

O TWOJEJ FIRMIE W PRZYSZŁOŚCI

Pracujemy dla małych, średnich i dużych firm. Wspieramy ewolucję Twojego biznesu naszym oprogramowaniem i znajomością wielu rynków. Zostaw kontakt i umówmy się na rozmowę.