Proces wzrostu sprzedaży

Wzrost sprzedaży

– gwarantowany Success Story!

Dokładnie 10 lat temu (w 2007 roku) wygenerowaliśmy pierwszy milion złotych sprzedaży w obsługiwanym przez nas sklepie internetowym. Od tego czasu w SOHOshop wypracowaliśmy skuteczny 6-etapowy proces wzrostu, który umożliwia naszym Klientom efektywne uruchomienie i rozwój sprzedaży w kanale online. Dzięki dokładnym i permanentnym testom proces wzrostu sprzedaży pozwala na uzyskiwanie przychodów natychmiast po zrealizowanym wdrożeniu przy stałej optymalizacji ponoszonych kosztów. Oferta wzrostu sprzedaży online skierowana jest do przedsiębiorstw rozpoczynających przygodę z e-commerce oraz sklepów internetowych już istniejących na rynku, które pragną poprawić swoją kondycję finansową lub zwiększyć zwrot z inwestycji w elektroniczne kanały sprzedaży.

Zapytanie o możliwość współpracy

analiza_konkurencji

Analiza rynku i konkurencji

60-proc. podmiotów działających w obszarze e-commerce upada w perspektywie 2 lat.. Ponad 30-proc. firm funkcjonuje na krawędzi opłacalności. Zaledwie 10-proc. sklepów internetowych jest w stanie generować zyski i rosnąć wraz z rynkiem. Wszyscy nasi dotychczasowi klienci należą do tej niewielkiej i wyjątkowej grupy.

wyznaczanie_celow

Wyznaczenie celu i mierników sukcesu

Strategia wzrostu sprzedaży w e-commerce musi być poprzedzona dogłębnym poznaniem rynku, przeprowadzeniem estymacji przychodów, a także wyznaczeniem celów i mierników sukcesu. Tylko tak przygotowana mapa wzrostu pomoże zaplanować działania, które doprowadzą inwestycje do zamierzonego celu.

generowanie_ruchu

Generowanie ruchu

Każda dochodowa firma w internecie potrzebuje klientów. Potrafimy przekroczyć próg, którego nie jest w stanie osiągnąć 90-proc. sklepów internetowych. Wiemy jakie źródła wykorzystać, aby generować ruch wysokiej jakości i rozliczać go w atrakcyjnych dla Klienta modelach CPA, CPS i CPC.

budowanie_wartosci

Budowanie wartości biznesu

Największą wartością biznesu dla przedsiębiorcy jest jego stabilność. Dlatego w naszych działaniach marketingowych skupiamy się przede wszystkim na budowaniu relacji z klientami poprzez strategiczne podejście do cyklu życia klienta (CLV – customer lifetime value) i efektywne wykorzystanie kanałów komunikacji.

optymalizacja

Analityka i optymalizacja

Szerokie możliwości analityczne w e-commerce to niewątpliwa przewaga tego kanału dystrybucji nad handlem tradycyjnym. Realizując strategię wzrostu dbamy o utrzymanie kluczowych wskaźników i staramy się optymalizować podejmowane działania w taki sposób aby budować przewidywalny i długofalowy zwrot z ponoszonych inwestycji.

testowanie

Testowanie i wzrosty

Rozwój sprzedaży nie jest dziełem przypadku. Permanentnie prowadzone testy i trafne wypracowywane przez lata hipotezy stanowią nieodłączny element procesu wzrostu sprzedaży. W SOHOshop przykładamy dużą wagę do liczb oraz do zachowań użytkowników, bo odpowiednie interpretowanie pozyskanych danych pozwala wyznaczać właściwe kierunki prowadzonych działań.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!