Lokalneo Case Studies

Wdrożenie platformy Marketplace Lokalneo.pl

lokalneo_case_studies

lokalne-ogniwo-logo-1517841950

  • klient: Lokalne Ogniwo sp. z o. o.

 

  • zakres: przeniesienie tradycyjnego modelu dystrybucji do platformy elektronicznej, projektowanie UX, dostarczenie marketplace SOHO, rozwój systemu

Firma i zastana sytuacja:

Idea stworzenia platformy produktu lokalnego Lokalneo.pl zrodziła się z ponad 10-letniej współpracy z lokalną społecznością, w szczególności z samorządami gminnymi i regionalnymi wytwórcami w woj.lubelskim. Pomysłodawcy platformy zwrócili uwagę na rodzącą się w społeczeństwie tendencję do zmiany stylu życia – slow life, slow food, slow travel i Cittaslow, jako przeciwstawienie się masowej globalizacji.

Cel projektu:

Zespołowi tworzącemu Lokalneo.pl zależy na tym, aby połączyć w prosty i przyjazny sposób kupujących z miejscowymi wytwórcami i regionalnym potencjałem w zakresie żywności, dziedzictwa kulturalnego, turystyki oraz surowców. Stąd przyjęte hasło: kupuj lokalnie, sprzedawaj globalnie. Takie podejście spotkało się z wieloma wyzwaniami logistycznymi i technologicznymi, które dzięki współpracy z doświadczonym zespołem SOHOshop.pl udało się zrealizować.

Wyzwania, z którymi się mierzyliśmy:


– Nowy sposób zakupów grupowych
Ogromnym wyzwaniem logistycznym i technologicznym było opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi zamówień grupowych. Przetestowany wielokrotnie w realiach offline proces realizacji i dostarczenia zakupów grupowych należało przełożyć w świat online. Funkcjonalność grup zakupowych na platformie musiała spełnić wysokie oczekiwania wszystkich stron projektu.
Ze strony klienta:
– możliwość dołączenia do istniejącej grupy zakupowej lub stworzenia własnej i zaproszenia do uczestnictwa w grupie znajomych lub nieznajomych za pośrednictwem mediów społecznościowych.
– możliwość zarządzania zamówieniami grupy zakupowej przez lidera grupy.
– możliwość zamówienia przez każdego z członków grupy minimalnej ilości produktu możliwej do konsumpcji w przypadku produktów, które sprzedawane są jedynie w większych ilościach.
– możliwość zamówienia produktów do jednego lub wielu punktów odbioru.
Ze strony Wytwórcy:
– możliwość sprzedaży wybranych produktów w ilościach minimalnie opłacalnych (np. wypiek jednego bochenka chleba nie jest uzasadniony, a jeden konsument nie kupi jednorazowo 50
bochenków).
– możliwość wysyłki zamówień do jednego miejsca odbioru zdefiniowanego przez wielu odbiorców (np. lokalny punkt odbioru lub zakład pracy zamawiającego) lub wysyłki rozproszonej (wiele indywidualnych adresów).
– możliwość wglądu w status zamówień grupowych w celu sprawnej kompletacji zamówień.
Ze strony Administratora:
– dostarczenie innowacyjnego w pełni elektronicznego systemu zbierania zamówień przetestowanego dotychczas wyłącznie w sposób fizyczny w samorządach i na uczelniach.
– dostarczenie rozwiązania działającego bez wsparcia operatora i z dużym potencjałem marketingowym, dzięki przerzuceniu części działań promocyjnych na użytkowników serwisu
(promocja grup zakupowych w social mediach, wartościowy content dostarczany przez wytwórców).
– zbieranie szczegółowych danych i statystyk o atrakcyjności lokalnych specjałów.

– Administracja, logistyka i raportowanie
Jak każdy system marketplace również platforma produktu lokalnego wymagała rozbudowanej strony administracyjnej dla operatora i wytwórcy. System został zbudowany w taki sposób, aby
dostarczać nie tylko dane dotyczące bieżącej obsługi zamówień, ale także:
– w czytelny sposób prowadzić rozliczenia pomiędzy operatorem, a wytwórcą.
– umożliwić stosowanie indywidualnych warunków sprzedaży i prowizji dla poszczególnych wytwórców.
– umożliwić generowanie okresowych raportów ze sprzedaży dla wytwórców.
– umożliwić generowanie szczegółów zamówień grupowych dla liderów grup zakupowych oraz wytwórców.
– umożliwić generowanie raportów potencjału sprzedaży dla administratora platformy, który zamierza rozwijać poszczególne kategorie produktowe zgodnie z aktualnym i przyszłym
zapotrzebowaniem rynku.

– Miejsce globalnej promocji
Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanęli pomysłodawcy platformy było stworzenie narzędzia, które nie tylko pozwoli realizować sprzedaż online, ale będzie również miejscem promocji lokalnych marek i ich produktów. W związku z tym założono szereg funkcjonalności, które będą wspierać lokalnego wytwórcę w globalnej promocji, a platformę Lokalneo wyróżniać na tle rozwiązań działających na rynku.
– Każdy wytwórca otrzymał stronę swojej marki, która przedstawia podstawowe informacje o jego produktach lub usługach. Przy użyciu prostego kreatora sprzedawca może stworzyć własne galerie zdjęć, np. z procesu wytwarzania produktów lokalnych i uzupełnić stronę o niezbędne informacje. Przedsiębiorcy otrzymali też możliwość prowadzenia publicznego dialogu ze społecznością dzięki integracji z Facebookiem oraz dodatkowe integracje z ich kanałami społecznościowymi. Zintegrowane mapy wskazują lokalizację wytwórcy, a w przyszłości będą łączyć się z lokalnymi atrakcjami, które warto odwiedzić będąc w regionie.
– Każdy wytwórca otrzymał możliwość prowadzenia bloga na platformie. Jest to idealny sposób na dzielenie się doświadczeniami, wyróżnianie i promowanie własnych specjałów, a dla
operatora platformy – możliwość pozyskania unikalnego contentu, który wspiera promocję platformy.
– Każdy sprzedawca otrzymał pełną autonomię w relacji z klientami. Dialog na linii klient – wytwórca prowadzony jest bez pośrednictwa operatora platformy, chociaż ten może
reagować na niepożądane sytuacje. Takie rozwiązanie przekazuje obsługę klienta w ręce ekspertów doskonale znających swój produkt. Zapewnia też szybszą finalizację zamówienia i otrzymanie bezpośredniej informacji zwrotnej od społeczności, co może pozytywnie pobudzać rozwój lokalnych usług i produktów.

Tags:

Posted by sohoadmin at 12 czerwca 2018 10:03 Bez kategorii