Lokalneo

CASE STUDY

LOKALNEO

Kompleksowe wdrożenie platformy marketplace

Klient

Idea stworzenia platformy produktu lokalnego Lokalneo.pl zrodziła się z ponad 10-letniej współpracy z lokalną społecznością, w szczególności z samorządami gminnymi i regionalnymi wytwórcami w woj. lubelskim. Pomysłodawcy platformy zwrócili uwagę na rodzącą się w społeczeństwie tendencję do zmiany stylu życia – slow life, slow food, slow travel i Cittaslow, jako przeciwstawienie się masowej globalizacji.

Cel projektu

Zespołowi tworzącemu Lokalneo.pl zależy na tym, aby połączyć w prosty i przyjazny sposób kupujących z miejscowymi wytwórcami i regionalnym potencjałem w zakresie żywności, dziedzictwa kulturalnego, turystyki oraz surowców. Stąd przyjęte hasło: kupuj lokalnie, sprzedawaj globalnie. Takie podejście spotkało się z wieloma wyzwaniami logistycznymi i technologicznymi, które dzięki współpracy z doświadczonym zespołem SOHOshop.pl udało się zrealizować.

Wyzwania, z którymi się mierzyliśmy

Miejsce globalnej promocji

Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanęli pomysłodawcy platformy było stworzenie narzędzia, które nie tylko pozwoli realizować sprzedaż online, ale będzie również miejscem promocji lokalnych marek i ich produktów. W związku z tym założono szereg funkcjonalności, które będą wspierać lokalnego wytwórcę w globalnej promocji, a platformę Lokalneo wyróżniać na tle rozwiązań działających na rynku.

Nowy sposób zakupów grupowych

Ogromnym wyzwaniem logistycznym i technologicznym było opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi zamówień grupowych. Przetestowany wielokrotnie w realiach offline proces realizacji i dostarczenia zakupów grupowych należało przełożyć w świat online. Funkcjonalność grup zakupowych na platformie musiała spełnić wysokie oczekiwania wszystkich stron projektu.

Administracja, logistyka i raportowanie

Jak każdy system marketplace również platforma produktu lokalnego wymagała rozbudowanej strony administracyjnej dla operatora i wytwórcy. System został zbudowany w taki sposób, aby dostarczać nie tylko dane dotyczące bieżącej obsługi zamówień, ale także:

  • w czytelny sposób prowadzić rozliczenia pomiędzy operatorem, a wytwórcą,
  • umożliwić stosowanie indywidualnych warunków sprzedaży i prowizji dla poszczególnych wytwórców,
  • umożliwić generowanie okresowych raportów ze sprzedaży dla wytwórców,
  • umożliwić generowanie szczegółów zamówień grupowych dla liderów grup zakupowych oraz wytwórców,
  • umożliwić generowanie raportów potencjału sprzedaży dla administratora platformy, który zamierza rozwijać poszczególne kategorie produktowe zgodnie z aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem rynku.

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału platformy została stworzona mapa lokalności z możliwością sprawnego i skutecznego wyszukania miejscowych produktów i usług w najbliższym regionie, w miejscu zamieszkania czy w okolicy planowanego miejsca pobytu. Platforma ma pomóc kupującym zarówno w codziennych zakupach produktów lokalnych, jak również w planowaniu swoich podróży i odkrywaniu miejscowych atrakcji.

Realizacja

zobacz online

laptop tablet mobile

1

2

3

4

5

4

miesiące wdrożenia pierwszy release

9

uczestników projektu

50+

użytkowników biznesowych

Wykorzystane technologie

html 5
diamond
linux
git

Zobacz następny case study

Feeby.pl

Lokalneo

Sas24.pl