fbpx
data publikacji
paź, 2021
/

W dzisiejszych czasach sprzedaż online to niezbędny element strategii sprzedaży większości przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Firmy, które zrozumiały potencjał sprzedaży hybrydowej, czyli połączenia możliwości tradycyjnych zespołów sprzedaży z internetowymi kanałami dystrybucji, wiedzą że odpowiednia platforma B2B jest skutecznym łącznikiem pomiędzy światem analogowym, a cyfrowym. Więcej o korzyściach płynących z wykorzystania Platformy B2B pisaliśmy m.in. tutaj.

W skrócie platformy B2B pozwalają m.in. na:

 • uruchomienie nowego kanału dystrybucji – online;
 • standaryzację ofertowania przez zespoły handlowe;
 • automatyzację zamówień od dotychczasowych klientów;
 • dotarcie do nowych klientów;
 • wykorzystanie nowoczesnych działań marketingowych;
 • efektywny pomiar realizowanych działań marketingowych i sprzedażowych;
 • wzrost retencji klientów (w tym automatyczne odzyskiwanie porzuconych koszyków);
 • wzrost wartości zamówień (w tym automatyczny cross-/up-selling, mechanizmy follow-up itp.);
 • obsługę i standaryzację innych procesów wewnątrz firmy jak np. zwroty, reklamacje czy obieg dokumentów;
 • a także poprawę istotnych wskaźników tj.: jakość pracy BOK, poprawa szybkości komunikacji z klientami, poszerzenie kanałów kontaktu z klientami itd.

Proste przykłady wykorzystania platformy B2B przez kluczowych interesariuszy systemu, które obserwujemy u klientów zaraz po uruchomieniu platformy to m.in.:

 1. Dyrektor handlowy – zamiast stale nadzorować zadania handlowców obserwuje wyznaczone im cele (miesięczne lub kwartalne) oraz postęp ich realizacji. Ma stały wgląd w działania handlowców oraz klientów na platformie, widzi utracone sprzedaże czy zainteresowanie użytkowników ofertą na platformie. Zdobycie wszystkich tych danych w sposób analogowy byłoby bardzo czasochłonne, rozproszone  w wielu systemach, a nierzadko też niemożliwe.
 2. Zespół sprzedawców, który dotychczas zajmował się przygotowywaniem ofert i wysyłaniem ich mailem lub tworzeniem prezentacji dla klientów teraz otrzymuje prosty sposób na szybkie i powtarzalne ofertowanie klientów – metoda sprawna i przejrzysta jak stworzenie koszyka produktów i/lub usług w sklepie internetowym.
 3. Klient – otrzymuje ofertę w postaci koszyka, z którego szybko może złożyć zamówienie na platformie B2B. Oferta zawiera indywidualnie przyznany rabat lub bazuje na utworzonym wcześniej cenniku/kontrakcie klienta. Potwierdzenie zamówienia z otrzymanej oferty oznacza zatwierdzenie warunków handlowych dla danej transakcji.
 4. Nowoczesny sprzedawca (NBM, Content Manager lub Marketingowiec) – wspiera sprzedaż i marketing tworząc specjalistyczny content na platformie B2B. Dobry content generuje ruch organiczny z wyszukiwarki, buduje autorytet sprzedawcy, a przede wszystkim pracuje bez przerwy przez wiele lat, dopóki temat jest aktualny i interesujący dla grupy docelowej. Dobrze wykonana praca nowoczesnego sprzedawcy jest dostrzegana przez wielu potencjalnych klientów, co zgodnie z zyskującym na znaczeniu trendem sprzedaży jeden do wielu jest kluczowym działaniem zespołów sprzedażowo-marketingowych w nowoczesnej firmie handlowej.

Powyższe korzyści oraz znacznie więcej oferuje platforma SOHO B2B, która wspiera wejście firmy tradycyjnej w świat cyfrowy, zapewniając przewidywalność, powtarzalność, mierzalność działań oraz automatyzację procesów.

Ile zatem kosztuje nowoczesna platforma B2B

W swojej historii realizowaliśmy platformy B2B szyte na miarę, poprzedzone dogłębną analizą przedwdrożeniową, kilkudniowymi warsztatami u klienta i stworzoną na tej podstawie kilkuset stronicową specyfikacją. Takie projekty trwały bardzo długo (min. 6 miesięcy, a w praktyce 12 miesięcy i dłużej), kosztowały powyżej 0,5 mln zł i rzadko zakończone były pełnym sukcesem (trudność realizacji takich projektów potwierdzają też liczne raporty np. Stadnish Group Chaos Report). W skrócie problemy przy długotrwałych projektach realizowanych kaskadowo wynikają przede wszystkim z dużej dynamiki rynku cyfrowego, czyli zmieniających się uwarunkowań rynkowych, prób natychmiastowego reagowania na zmiany, a także rotacji kluczowych osób w firmach interesariuszy projektu. Więcej o trudnościach z realizacją projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania pisaliśmy tutaj.

W związku z tym po kilkunastu latach realizacji złożonych projektów e-commerce w podejściu waterfall (obszerna specyfikacja i szycie platformy B2B na miarę) ustandaryzowaliśmy proces wdrożenia platformy B2B, który znacząco ograniczył koszty i skrócił czas od momentu podpisania umowy do uruchomienia projektu do 2 miesięcy, a przede zawsze kończy się sukcesem (100% projektów uruchomionych w zgodzie z SOHO.Concept działa i rozwija się na rynku). Więcej o wypracowanym przez nas modelu SOHO.concept związanym ze sprawnym i tanim wytwarzaniem oprogramowania, a w szczególności szybkim uruchamianiem platform B2B można przeczytać tutaj.

Koszt wdrożenia platformy B2B

W IV kwartale 2021 roku koszty uruchomienia platformy B2B, która spełnia 90% wymagań wszystkich klientów kształtują się w przedziale 25 – 50 tys zł. Uruchomienie następuje w czasie od 2 do 8 tygodni, a czas i koszty zależne są przede wszystkim od:

 • zakresu projektowania wizualnego platformy;
 • zakresu parametryzacji platformy przed uruchomieniem;
 • ewentualnej migracji i zakresu migracji danych ze starszych systemów;
 • dodatkowych prac integracyjnych z oprogramowaniem działającym już wewnątrz firmy klienta (system ERP, WMS, CRM, PIM lub inne).

Następnie po uruchomieniu przechodzimy w tryb utrzymania i rozwoju systemu, który jest niezbędny w każdej rozwijającej się firmie. Realizujemy to w ramach ustandaryzowanych pakietów wsparcia i rozwoju SOHO B2B.

Koszty utrzymania i rozwoju platformy B2B

Koszty pakietów wsparcia zaczynają się od 1 tys zł / miesięcznie. Łączny koszt uruchomienia oraz utrzymania i rozwoju platformy B2B przez rok to znacznie mniej niż zatrudnienie jednego specjalisty wewnątrz firmy.

Przykładowy koszt uruchomienia 25 tys zł jednorazowo oraz utrzymania 1 tys zł / miesięcznie gwarantuje:

 • wsparcia project managera i developerów IT
 • zaprojektowanie i uruchomienie platformy B2B, która na starcie spełnia 90% wymagań klienta
 • profesjonalne SLA (stałe wsparcie i szybkie reakcje w sytuacjach krytycznych)

i jest to znacznie mniej niż utrzymanie jednego pełnego etatu specjalisty IT wewnątrz firmy. W ramach większych pakietów wsparcia i rozwoju dostarczamy m.in.:

 • profesjonalną platformę B2B, która już na starcie spełnia 90% wymagań klienta (jednorazowy koszt początkowy 25-50 tys zł);
 • stałe wsparcie opiekuna klienta (project managera) i zespołu IT, który przepracował już tysiące case’ów biznesowych, rozumie potrzeby klienta oraz skutecznie i sprawnie na nie odpowiada;
 • określoną miesięcznie pulę godzin pracy zespołu developerów pracujących nad rozwojem i dostosowaniem platformy do potrzeb firmy i jej klientów;
 • korzystne parametry SLA (czyli stałe wsparcie i krótkie czasy reakcji w przypadku krytycznych zgłoszeń);
 • w razie potrzeby dostępność i wsparcie zespołu marketingu i sprzedaży z 15-letnim doświadczeniem w e-commerce B2B i B2C;
 • w razie potrzeby również sesje strategiczne i analityczne dla biznesu.

Podsumowanie

Uruchomienie nowoczesnej i sprawdzonej wielokrotnie w praktyce platformy B2B to mniej niż koszt jednego etatu specjalisty wewnątrz firmy, a w kolejnych latach – zależnie od tempa rozwoju uruchomionej platformy. W wielu znanych nam przypadkach platforma staje się kręgosłupem firmy i fundamentem sprzedaży, a wtedy potrzebuje stałego rozwoju, dodatkowych funkcjonalności i integracji z zewnętrznymi systemami. W takich przypadkach koszty mogą wzrosnąć zależnie od miesięcznej liczby godzin inwestowanych w rozwój projektu. Niemniej w każdym ze znanych nam przypadków uruchomiona i solidnie wdrożona w procesy firmy platforma B2B zapewnia wielokrotny zwrot z inwestycji od chwili gdy większość działów firmy wykorzystuje jej pełne możliwości.

Jeśli chcesz porozmawiać o cenie platformy B2B dla Twojej firmy skontaktuj się z nami. Podpowiemy, pomożemy, doradzimy – biuro@sohoshop.pl, tel. 607626368.


/