Zarządzanie projektem e-commerce – Etapy wdrożeniowe

Wszystkie dotychczas omówione zagadnienia powinny dać przedsiębiorcy, zaczynającemu lub redefiniującemu działania w e-commerce, odpowiedzi na strategiczne pytania o wygląd, charakter i sposób prowadzenia biznesu online. Powinny również sprecyzować konkretne wymagania wobec platformy sprzedażowej, która jest wizytówką każdego przedsiębiorstwa internetowego....

Planowanie strategiczne biznesu e-commerce – Polityka cenowa

Według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2015” najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych w sieci jest atrakcyjna cena. Kieruje się nim, aż 51% badanych konsumentów. Na drugim miejscu respondenci wskazali niski koszt dostawy, a wśród pozostałych czynników decyzyjnych wymienili...